Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności firmy Okno Dom A. Kamiński W. Rom

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 19,98kWp w oparciu o moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne na zakładzie produkcyjnym spółki Okno Dom, zlokalizowanym w Garbowie. Dzięki podjętym działaniom Wnioskodawca uniezależni się zewnętrznego dostawcy prądu(co przyczyni się do obniżenia kosztów) oraz przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Biorąc pod uwagę założenia i cele programu, Wnioskodawca zamierza uzyskać następujące wskaźniki pod koniec realizacji zgłaszanego projektu m. in. - budowa instalacji fotowoltaicznej - obniżenie zanieczyszczeń oddawanych do atmosfery - produkcja energii z OZE na własne potrzeby - zatrudnienie nowego pracownika

- wartość projektu: - 117 961,92 zł

- wkład Funduszy Europejskich – 62 337,60 zł

UEPliki do pobrania:

fl
ul. Młyńska 12c
21-080 Garbów